zpět k menu Vídeň
GEKOM
dnes je stránka aktualizována 18.5.2007

 
 
Univerzita

 

univerzita

Před univerzitou jsme měli sraz s naší průvodkyní Danou Pickovou, která byla ve Vídni již od dřívějška. Zde jsme také naši prohlídku Vídně začali.

univerzita

První univerzita ve Vídni byla založena vévodou Rudolfem IV. v roce 1365. Stávající budovu ve stylu italské renesance, která byla postavená v letech 1873 - 1883, navrhl architekt Heinrich Forstel. Je nejstarší univerzitou v dnešních německy mluvících zemích.

univerzita

V současné době je na univerzitě 17 fakult se 135 studijními obory. Studuje zde 63 tisíc studentů, je zde 7100 zaměstnanců, z toho 4800 vědeckých pracovníků. Pro nás je zajímavé, že vídeňská univerzita je tradičně spjata se slavistikou. Vídeňský Ústav slavistiky je v současnosti největším výzkumným a výukovým pracovištěm pro slovanské jazyky, literatury a kultury.


Uprostřed budovy je arkádový dvůr se sochami významných profesorů. Jsou zde například sochy psychiatra Sigmunda Freuda a filosofa Franze Brentana.

foyer schodiste
Foyer univerzity.                                                    Slavnostní schodiště.


Slavnostní schodiště, vedoucí ze vstupní síně do slavnostních sálů univerzity, bylo vyzdobeno Gustavem Klimtem v roce 1895. Úřadům se ale nelíbila obnažená těla na některých obrazech, proto Gustav Klimt od zakázky ustoupil a obrazy si vzal zpět. Ty byly zničeny během 2. světové války.

slavnostní sál
Jeden ze slavnostních sálů nad monumentálním schodištěm.

studovna Erwin Schrödinger
Velká studovna Univerzitní knihovny.                       Pomník Erwina Schrödingera na nádvoří.

počítač tramvaj
Pro studenty (i pro nás) je k dispozici mnoho            Před univerzitou jsme se setkali se zajímavým počítačů po celé budově.                                         designem tramvaje.